Disclaimer

Afvaarten Westeinder Rondvaart - Di - Vr 11:00, 13:30 en 15:00 uur - Za - Zo 13:30 en 15:00 uur

Afvaartijden 1 mei - 1 oktober

Dinsdag – Zondag  13:30 • 15:00 uur
En natuurlijk op afspraak.

 

Afvaartlocatie Westeinder Rondvaart - Praamplein, Aalsmeer

Afvaartlocatie

Tuinbouwmuseum de Historische Tuin
Praamplein, Aalsmeer

Disclaimer Westeinder Rondvaart

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Westeinder Rondvaart Aalsmeer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Westeinder Rondvaart Aalsmeer wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Westeinder Rondvaart Aalsmeer behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Westeinder Rondvaart Aalsmeer en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Westeinder Rondvaart Aalsmeer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Westeinder Rondvaart Aalsmeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Westeinder Rondvaart Aalsmeer of door u aan Westeinder Rondvaart Aalsmeer middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Westeinder Rondvaart Aalsmeer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Westeinder Rondvaart Aalsmeer behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Westeinder Rondvaart Aalsmeer of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westeinder Rondvaart Aalsmeer.

Virussen

Westeinder Rondvaart Aalsmeer garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Dagelijks afvaart

Dagelijks, met uitzondering van maandag, varen wij tijdens het seizoen (1 mei – 1 oktober) meerdere malen per dag onze rondvaarten. Op doordeweekse dagen 3x, om 11:00, 13:30 en 15:00 uur. En zaterdag en zondag varen wij af om 13:30 en 15:00 uur vanaf onze vaste locatie, Het Tuinhuis aan het Praamplein, Aalsmeer.

Onze rondvaarten

Wilt u kaarten kopen voor een van de unieke rondvaartarrangementen van Westeinder Rondvaart? Dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Daar uw voorkeur en wensen kenbaar te maken. Wij nemen na ontvangst van uw bericht zo spoedig mogelijk contact met u op om uw wensen te bespreken en tot een concrete afspraak te komen.

Seringen Experience

Rondvaart

Tijdens de "gewone" rondvaart wordt u rondgevaren over de Westeinderplassen en krijgt u een mooie indruk van Aalsmeer vanaf het water.

Seringen Experience

Seringen Experience

Ontdek de wereld van Seringen in Aalsmeer. Rondvaart langs de seringenakkers en daarna een rondleiding bij een seringenkweker.

Combikaart Aalsmeer - Bezoek FloraHolland - Historische Tuin en Westeinder Rondvaart

Combikaart Aalsmeer

Bezoek aan de grootste bloemenveiling ter wereld, ontdek de Aalsmeerse tuinbouwgeschiedenis en beleef de Westeinderplassen.

Meerval experience - Paling experience met Theo Rekelhof

Meerval Experience

The Rekelhof - de enige beroepsvisser op de Westeinderplassen - vertelt uitgebreid over de uitstervende paling, de grote meervallen en andere vissoorten.